Huisregels

Huisregels 

In het onderstaande regelement vindt u de belangrijkste huisregels binnen ‘s Lands Welvaren. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.  

Café 

 • Eigendommen van hotel, café, restaurant ‘s Lands Welvaren mogen niet mee naar buiten worden genomen. 
 • Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per tafel. Per persoon apart betalen is niet mogelijk.  
 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij ‘s Lands Welvaren eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te nemen.  
 • Bent u buiten de zaak en veroorzaakt u overlast dan krijgt u hier een waarschuwing voor. Komt het nogmaals voor dan wordt u verzocht om de zaak te verlaten. Bij tegenwerking zal de politie ingeschakeld worden.  
 • Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u hiervoor geheel aansprakelijk gesteld en draait u op voor de kosten van repartie en/of vernieuwing.  
 • ‘s Lands Welvaren is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.  
 • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, dient u in te leveren bij een van onze medewerkers.  
 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.  
 • Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.  
 • Elke vorm van agressie jegens gasten medewerkers is verboden.  
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.  
 • Conform de wet behouden wij ons het recht voor om geen alcoholische dranken te schenken aan aangeschoten of dronken personen. De toegang tot ‘s Lands Welvaren kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent.  
 • Bij agressie in toon en/of houding wordt de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.  
 • Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.  
 • Bij calamiteiten dient u ten aller tijde de instructies van het personeel op te volgen.  

Restaurant 

 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij ‘s Lands Welvaren eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.  
 • Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwingen.  
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.  
 • Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.  
 • Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.  
 • Te laat? 30 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten.  
 • Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per tafel. Per persoon betalen is niet mogelijk.  
 • Wij accepteren geen dinerbonnen of vvv-cheques, wel hebben wij onze eigen cadeaubon.  
 • Kleine tot middelgrote honden zijn van harte welkom in ons restaurant maar ze moeten wel droog en schoon zijn alvorens deze het restaurant betreden.  
 • Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.  
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.  
 • Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.  
 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.  
 • Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.  
 • Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.  
 • De toegang tot ‘s Lands Welvaren kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.  
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.  
 • Bij betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.  

Hotel 

Algemene regels;  

 • Blijf in geval van brand kalm. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.  
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.  
 • ‘s Lands Welvaren is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen  
 • De eigenaar van ‘s Lands Welvaren en/of personen die voor het hotel/café/restaurant werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. 

Het is verboden om; 

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen  
 • Eigendommen van ‘s Lands Welvaren mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van ‘s Lands Welvaren kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en of vernieuwingskosten.  
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.  
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.  
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.  
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.  
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast.  

Regels voor het verblijf met een hond;  

 • Indien u uw hond meeneemt naar ons hotel, dient u dit aan te geven bij het maken van uw reservering. Wij beschikken namelijk over een beperkt aantal kamers waarop huisdieren zijn toegestaan.  
 • Wij accepteren 1 hond per kamer. Alleen kleine tot middelgrote honden zijn toegestaan.  
 • Honden dienen schoon en droog te zijn alvorens deze het hotel betreden.  
 • Honden zijn toegestaan in het café en restaurant.  
 • Honden mogen niet plaatsnemen op onze hotelbedden en stoelen (mocht dit wel het geval zijn, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht) 
 • Het is niet toegestaan om uw hond onbeheerd achter te laten in de hotelkamer wanneer u zelf niet in het hotel aanwezig bent. 
 • Voor beschadigingen aan het interieur wordt de eigenaar van de hond aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten.  
 • Wij behouden ons het recht voor om bij overmatige bevuiling van de kamer extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.  
 • Bij aanhoudende (geluids)overlast, door bijvoorbeeld blaffen. Behouden wij ons het recht voor de hond te verwijderen uit het hotel. Verwijdering door overlast geeft geen recht op restitutie. 

Hebt u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

’s Lands Welvaren